Pozorište u Nikšiću

18-Feb-2015Galerija slika

Pogled 1
Pogled 1
Pogled 2
Pogled 2
Tehnička režija
Tehnička režija
Detelj nadgradnje
Detelj nadgradnje
Orman sa opremom
Orman sa opremom